Cenovnik

Prevod sa overom sudskog tumača
sa hrvatskog na srpski jezik

1.000,00 dinara / strana

Prevod sa overom sudskog tumača
sa srpskog na hrvatski jezik

1.000,00 dinara / strana
Prevod se isporučuje sa najviše 2 overena primerka,
svaki sledeći uz dodatnu uplatu
250,00 dinara