Usluge

  • prevodi ovlašćenog sudskog prevodica za hrvatski jezik sa overom na hrvatski i sa hrvatskog na srpski jezik (obostrano)
  • prevodi ličnih ili korporativnih isprava, javnih isprava i ostale dokumentacije (lične karte, pasoši, izvodi iz matičnih knjiga, uverenja, izvodi iz trgovačkih registara, registara nadležnih sudova, agencija, dokumentacija u privrednom poslovanju, isprave za ostvarivanje penzijsko - invalidskog osiguranja, izvodi iz zemljišnih knjiga, katastra nepokretnosti, tenderske dokumentacije, ostali pravni dokumenti, rešenja upravnih organa, sudske presude, ugovori i sl.)
  • administrativno tehničke usluge sa zastupanjem u pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, državljana na teritoriji Republike Hrvatske i Republike Srbije, sa uslugama Apostilla (međunarodne overe),
  • daktilo usluge i overe prepisa isprava ili kopija isprava u Republici Srbiji,
  • ostale usluge po zahtevu klijenta (ostavine, regulisanje prava na nepokretnostima, prava iz penzijsko invalidskog osiguranja u Hrvatskoj i Srbiji, naknade štete iz saobraćajnih udesa itd.)

Opšti uslovi prevođenja | e-porudžbenica